Sales Engineer w Elektromobilności i R&D

Poszukujemy osoby o wykształceniu technicznym i przynajmniej podstawowej znajomości metod symulacji inżynierskiej, która jest silnie zmotywowana i chce się rozwijać w zakresie kompetencji i umiejętności sprzedażowych, prowadzenia kontaktów biznesowych, a w miarę rozwoju swoich umiejętności w kierunku business developmentu.

QuickerSim szybko się rozwija. Obecnie buduje oprogramowanie do obliczeń cieplnych baterii pojazdów elektrycznych o cechach wyprzedzających konkurencyjne produkty. Rozpoczyna walidację produktu z dwoma partnerami: dużym polskim partnerem przemysłowym oraz niemieckim naukowym. QuickerSim ma ambicję rozwijać się w kierunku światowego eksperta od obliczeń cieplnych baterii w elektromobilności i oferować oprogramowanie obliczeniowe, które przy aktywnej ekspansji ma szansę stać się istotnym graczem na arenie globalnej. Ponadto kontynuuje projekty B+R dla polskich, europejkich i amerykańskich klientów (w dużej mierze automotive).

W związku z tym poszukujemy silnie zmotywowanych osób o wykształceniu technicznym i pragnieniu rozwijania umiejętności biznesowych.

Oferujemy:
– wewnętrzne szkolenia z zakresu komunikacji i sprzedaży metodą Sandlera,
– zewnętrzne szkolenie ze sprzedaży metodą Sandlera w jednej z najlepszych w tym zakresie firm szkoleniowych,
– profesjonalne testy psychometryczne z zakresu kompetencji miękkich i sprzedażowych, na podstawie których będziemy pracować nad poszczególnymi umiejętnościami oraz zapewniamy dostęp do raportu z badania,
– stały mentoring i uczenie prowadzenia profesjonalnego kontaktu biznesowego i sprzedażowego w kontraktach B2B z zagranicznymi klientami,
– atrakcyjne wynagrodzenie zależne od wyników (w rozbiciu baza + premie za zrealizowanie zadań i celów),
– umowę zlecenie lub o pracę, albo umowę typu B2B w przypadku wysokich stawek wynagrodzenia (widełki 4000-10000 zł netto miesięcznie uzależnione od kompetencji i osiąganych wyników).

Do Twoich zadań należeć będzie:
– wyszukiwanie klientów i prospecting (w oparciu o raporty branżowe, badania rynku, LinkedIn itp.),
– zawiązywanie pierwszego kontaktu (uczymy skutecznego podejmowania zimnych kontaktów),
– umawianie telekonferencji i uczestnictwo w nich,
– diagnozowanie potrzeb klienta, dostępnego budżetu, identyfikowania osób decyzyjnych.

W miarę rozwoju komptenecji i zdobywania doświadczenia:
– prowadzenia całości procesu sprzedażowego (ofertowanie wspólnie z działem inżynierskim, domykanie kontraktów),
– delegacji do polskich i zagranicznych klientów/partnerów QuickerSim oraz na wydarzenia branżowe,
– pomoc w oferowaniu projektów typu B+R wraz z pozyskaniem budżetu i dofinansowań na te projekty dla naszych klientów,
– po zdobyciu dłuższego doświadczenia podejmowania działań typu business development prowadzących do dalszego rozwoju firmy.

Oczekujemy:
– bardzo wysokiej kultury osobistej i kultury pracy,
– entuzjazmu i wysokiego poziomu motywacji własnej do osiągania ambitnych celów,
– wykształcenia technicznego (MEiL, ICHiP, EE, SiMR itp.),
– dostępności na minimum 3/4 etatu,
– bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

CV w języku angielskim proszę przesyłać na contact@quickersim.com. Proces rekrutacyjny zostanie zamknięty możliwie szybko po znalezieniu odpowiedniej osoby.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez QuickerSim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).” Ewentualnie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Informujemy, że Administratorem danych jest QuickerSim Sp. z o. o. (Warszawie przy ul. Noakowskiego 4/8, 00-666). Dane zbieramy dla potrzeb rekrutacji i mają Państwo prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, dodatkowych danych jest dobrowolne.