Płatny Staż w QuickerSim – Inżynier Symulacji


Tworzymy software do symulacji CFD i MES oraz wykonujemy projekty w tym obszarze. Pracujemy m.in. dla motoryzacji,  energetyki, lotnictwa, druku 3D oraz branży biomedycznej. Tworzymy termiczne modele symulacyjne baterii pojazdów elektrycznych. Jesteśmy partnerem firm MathWorks i Altair. W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

Inżynier Symulacji – Stażysta

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • Udział w projektach B+R i przemysłowych: wykonywanie elementów symulacji,
 • Testowanie oprogramowania inżynierskiego (autorskiego oraz firm zewnętrznych),
 • Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań projektowych.

Oferujemy:

 • Możliwość nauki w oparciu o rzeczywiste przykłady inżynierskie,
 • Bardzo dobrą atmosferę w młodym zespole o wysokich kompetencjach i motywacji,
 • Wynagrodzenie proporcjonalne do kompetencji i dotychczasowego doświadczenia,
 • Możliwość zatrudnienia na stałe po stażu.

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne na kierunku mechanika/fizyka/energetyka/lotnictwo lub pokrewne co najmniej na poziomie inżynierskim/licencjackim,
 • Znajomość mechaniki płynów, termodynamiki i wymiany ciepła,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dostępność na min. 0,75 etatu.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w tworzeniu własnych kodów numerycznych,
 • Znajomość języka niemieckiego,
 • Podstawowa znajomość programowania (jeden z języków MATLAB/Python/C/C++),
 • Działalność w kołach naukowych oraz organizacjach studenckich,
 • Doświadczenie z dłuższego pobytu zagranicą (wymiana akademicka/praca).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i krótkiej motywacji na adres contact@quickersim.com w tytule maila wpisując ‘Staż w QuickerSim’.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez QuickerSim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest QuickerSim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 4/8, 00-666. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.